NAJPREDÁVANEJŠIE
ALPINE UTE-80B
Cena s DPH: 69.- €
FACEBOOK
Reklamačný poriadok
70-413 70-486 70-533 810-401 C4040-250 SY0-401 70-462 70-483 70-480 100-101 400-101 CISSP 640-554 70-332 220-802 70-331 070-461 JN0-332 070-411 070-486 070-488 70-411 70-417 70-685 70-532 9L0-422 220-801 1Z0-803 3I0-012 ICGB 070-410 70-341 300-101 70-464 70-466 70-463 70-534 1Z0-052 SG0-001 TB0-123 74-343 350-050 1Z0-062 MB2-700 LX0-102 C4040-251 300-115 070-331 FCNSP.v5 70-488 CLAD 350-018 70-414 S90-01A SY0-401 70-462 70-483 70-480 100-101 400-101 CISSP 640-554 70-332 220-802 70-331 070-461 JN0-332 070-411 070-486 070-488 70-411 70-417 400-101 300-320 CISSP 350-018 300-208 210-260 400-201 300-101 MB2-707 70-462 100-101 200-310 EX200 SY0-401 1Z0-803 1Z0-434 9L0-012 1Z0-808 CAS-002 1V0-601 70-480 300-070 2V0-621 1Z0-067 AX0-100 MB5-705 400-051 642-999 ICBB PMP PRINCE2 FOUNDATION 70-417 ICGB 300-135 640-692 102-400 VCP550D 70-463 9L0-066 OG0-091 70-980 PR000041 74-344 70-981 599-01 CV0-001 OG0-093 070-462 70-461 LX0-104 IIA-CIA-PART3 712-50 1Z0-061

Reklamačný poriadok pre nákup cez e-shop www.rs-tuning.sk 

Všeobecné ustanovenia
Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

Nebezpečenstvo škody na tovare
Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

When it comes to importance a replica longines watches that is definitely entirely mechanical is of more value than a single that includes a quartz mobility, and that is certainly why these watches also order a higher price. The best replica watches per se basically arrived associated with a necessity of male to experience a much more efficient and quick way to think about their view at the same time the place absolutely everyone acquired replica breitling watches .A number of the famous leaders that you can get inside the replica omega watches .

Vybavenie reklamácie
Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo: kupujúci vadu zistil, kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady: ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru, ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

Nároky z vád tovaru
Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo: na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstraniteľná, na výmenu tovaru za rovanký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstraniteľná, na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať, odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

Spôsob uplatnenia reklamácie
Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

Záručná doba
Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

Osobitné ustanovenia
Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.rs-tuning.sk. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.09.2014.

700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 74-335 exams 350-018 exams C_TFIN52_66 exams HP0-J73 exams 70-687 exams ICBB exams 70-457 exams N10-005 exams 1Z0-061 exams 220-801 exams 70-465 exams C4090-958 exams MB6-700 exams ct0-101 cv0-001 350-029 350-030 640-461 640-822 70-178 70-632 70-664 70-686 c2070-585 c2180-276 c4040-224 adr-001 M70-301 dumps 70-489 dumps 220-802 dumps 700-501 dumps 050-SEPROAUTH-02 dumps M70-101 dumps 70-458 dumps CCD-410 dumps 70-341 dumps 70-464 dumps 70-680 dumps 74-335 dumps 350-018 dumps C_TFIN52_66 dumps HP0-J73 dumps 70-687 dumps MB2-703 test 100-101 dumps JN0-102 dumps 70-488 test MB2-703 test 70-411 test MB5-705 test 70-346 test 70-486 test 70-347 test 70-480 test 70-483 test 70-412 test 70-463 test MB2-700 test 70-417 test MB2-702 test 70-487 test 70-243 test 70-414 70-466 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 M70-301 70-489 220-802 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-489 220-802 700-501 050-SEPROAUTH-02 M70-101 70-458 CCD-410 70-341 70-464 70-680 74-335 350-018 LX0-101 NS0-145 OG0-092 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 70-467 EX200 350-001 220-801 70-465 C4090-958 MB6-700 OG0-093 646-206 EX0-001 70-413 M70-201 117-101 810-420 C2180-276 C4040-221 1Z0-599 350-029 820-421 C_THR12_66 117-102 300-115 3I0-012 642-874 642-997 70-177 70-416 98-366 C_TFIN22_64 C_TPLM30_65 C2020-703 C2030-283 C2040-406 C2180-277 C2180-400 C270-581 CCA-500 CSSBB MB6-870 VCAD510 640-722 70-646 C4090-452 E20-390 350-029 820-421 C_THR12_66 117-102 70-342 70-460 74-338 MB6-871 200-101 70-484 220-701 220-801 pd0-001 646-048 117-201 70-331 70-480 000-017 000-105 ct0-101 1y0-a11 000-540 117-101 117-202 1z0-507 1y0-a18 350-029 350-001 350-050 350-080 640-864 C2180-317 117-201 70-485 70-498 98-372 C2020-702 FCNSA.v5 1Y0-200 70-178 70-640 CV0-001 MB6-872 SK0-003 70-487 70-243 VCP-550 70-414 70-466 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331

PRIHLÁSIT SA NA ODBER
Ďakujeme, boli ste pridaný na odber noviniek.
Prosím zadajte Váš e-mail.
späť
KONTAKT
Nájdete nás oproti kupalisku neresnica.
Zobraziť na mape.
RS - TUNING
Neresnická cesta 22
960 01 Zvolen
+421 908 908 905
+421 45 5335 336
rs_tuning@stonline.sk
Napíšte Nám
Meno:
E-mail:
3 + 6 =
Ďakujeme, Vaša správa bola úspešne odoslana.
Prosím vyplnte všetky položky.
späť